Učenci si lahko izposojajo različne knjige, tudi za bralno značko, saj je knjižničarka letno seznanjena s seznamom knjig.

čas
petek, 14.00 – 17.00