Šolsko leto 2019/20

Marija Burnik 1. s
jutranje varstvo
Jelka Čadež druga strokovna delavka v 1. s
angleščina, 2. – 5. s.
neobvezni izbirni predmet; prvi tuji jezik – angleščina (N1A), 1. s
dodatna strokovna pomoč
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
Andreja Jesenovec 2. in 3. s
podaljšano bivanje
Ana Marija Dolenc 4. s in 5. s
kolesarski izpit
jutranje varstvo
Eva Trček ŠPO, od 2. do 5. s
NIT, 4. in 5. s
jutranje varstvo
podaljšano bivanje
SAOP
Kristina Bogataj podaljšano bivanje
Neža Erznožnik otroški pevski zbor, 1. – 5. r.
Martin Oblak neobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik – nemščina (N2N), 4. s in 5. s
podaljšano bivanje
Metka Slabe priprava malic in kosil
Tatjana Štucin čiščenje prostorov