Ime in priimekPodročje
Milka Burnik1. in 2. razred  jutranje varstvo
Jelka Čadeždruga strokovna delavka v 1. r. angleščina, 1.–5. r. dodatna strokovna pomoč jutranje varstvo podaljšano bivanje
Andreja Jesenovec3. razred podaljšano bivanje
Ana Marija Dolenc4. in 5. razred kolesarski izpit podaljšano bivanje
Eva Trčekpodaljšano bivanje ŠPO in NIT, 4. in 5. r. jutranje varstvo
Martin Oblakneobvezni izbirni predmet: drugi tuji jezik – nemščina (N2N), 4. in 5. r.
Neža Erznožnikotroški pevski zbor, 1.–5. r.
Metka Slabepriprava malic in kosil
Tatjana Štucinčiščenje prostorov

Na šoli je 45 učenk in učencev.